Disclaimer, Privacy

Disclaimer

NEDIS c.s. en zijn wettelijke vertegenwoordigers geven geen garanties, verklaringen of beloften af met betrekking tot:

 • de inhoud van deze website (waaronder – zonder volledig te zijn – garanties, verklaringen of beloften met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor het doel van die inhoud)
 • de inhoud van elke andere website waarnaar verwezen wordt of waartoe toegang verkregen wordt door hypertekstkoppelingen of andere methoden via deze website

De inhoud van sites van derden wordt niet onderschreven of goedgekeurd door NEDIS c.s. en zijn wettelijke vertegenwoordigers. NEDIS c.s. en zijn wettelijke vertegenwoordigers hebben ook geen aansprakelijkheid in verband met een van deze sites (waaronder – zonder volledig te zijn – aansprakelijkheid ten gevolge van een aantijging dat de inhoud van de site van een derde inbreuk maakt op een wet of iemands rechten of onzedelijk, lasterlijk of aanstootgevend is).

NEDIS c.s. en zijn wettelijke vertegenwoordigers garanderen niet dat de inhoud vrij van virussen is.

Alle productspecifieke informatie wordt aan NEDIS verstrekt door de fabrikanten, die als enigen verantwoordelijk zijn voor de inhoud en nauwkeurigheid van die informatie. NEDIS is niet verantwoordelijk voor tikfouten of andere fouten of weglatingen met betrekking tot prijzen of andere informatie.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Naar top van pagina

Privacy

Uw privacy is gewaarborgd
NEDIS c.s. en haar wettelijke vertegenwoordigers verwerken uw (persoons-)gegevens voor:

 1. de acceptatie van uw bestelling
 2. het tegengaan van overkreditering
 3. uitvoering van overeenkomsten met u
 4. relatiebeheer
 5. managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie

(Persoons-)gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen NEDIS c.s. , haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan NEDIS c.s. groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.

Daarnaast kunnen uw (persoons-)gegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van NEDIS c.s., en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners.

Informatie zal u slechts per e-mail of SMS worden gestuurd indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen informatie (meer) wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken. Met betrekking tot informatie verkregen van NEDIS c.s. kunt u:

 • bellen met 073-5991055
 • een e-mail sturen naar info@nedis.nl
 • een brief sturen naar
  NEDIS B.V.
  Afdeling Verkoop
  Postbus 70509
  5201 CL 's-Hertogenbosch

Door de Algemene Voorwaarden van NEDIS c.s. te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat NEDIS c.s. ...

 1. uw persoonsgegevens laat gebruiken/gebruikt voor credit scoring
 2. informatie over uw kredietwaardigheid verstrekt aan instanties die toezien op kredietbewaking

Naar top van pagina

Adreswijziging
Klanten zijn verplicht NEDIS c.s. van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang NEDIS c.s. geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij NEDIS c.s. bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u NEDIS c.s. om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

Privacy op internet
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons-)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.
Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. De cookies worden gebruikt om de site en de dienst die wordt aangeboden te verbeteren. Statistische gegevens kunnen aan de webmaster van NEDIS c.s. worden doorgegeven.
De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is www.nedis.nl.

De betreffende cookies worden vanuit NEDIS voor een periode van 10 jaar op uw systeem geplaatst. U kunt deze daarentegen zelf ten allen tijden verwijderen, door uw browsegeschiedenis te wissen. Hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Meestal kan de bezoeker van de website gewoon onbeperkt gebruik maken van de website na het wijzigen van browserinstellingen. Het is echter mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren als cookies worden geweigerd.

E-mailadressen
We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Naar top van pagina

Overige informatie
Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als u ons via onze site uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen en/of kunnen we u telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten. Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We hebben partners en speciale relaties met derden op internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is).

Beveiligde server
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Als we bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële informatie, gebruiken we een beveiligde server met een eigen toegangscode. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.

Alleen met uw toestemming
In het geval we uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen we aan onze klanten toegang tot alle informatie die we van hen vasthouden. Tevens bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden van NEDIS c.s., waaronder dit privacybeleid. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de desbetreffende tekst.

Naar top van pagina

Cookie Policy
NEDIS uses cookies and tracking technologies on our websites and mobile apps to enable us to analyse use of our online services, to improve and personalise your experience of our services and to serve advertising which, on some services, may be tailored to you based on your browsing behaviour and other data held about you.

NEDIS respects your right to privacy and we aim to be transparent at all times about when, how and why data about you and your browsing behaviours may be used in connection with our services. We are committed to using cookies and tracking technologies fairly and in accordance with the legal data protection provisions, in particular the Telemedia Act and the Federal Data Protection Act. This policy describes:

 • What cookies and online tracking technologies are
 • How we use cookies
 • Analytics on our services
 • Advertising on our services
 • Your choices (managing cookies and opting out)
 • How to contact us
To find out more about the company and our approach to privacy please read our Privacy Policy

1. WHAT ARE COOKIES AND ONLINE TRACKING TECHNOLOGIES? WEB BROWSER COOKIES

A cookie is a small text file that is sent by a website to your computer or mobile device where it is stored by your web browser. A cookie contains limited non-personal data, usually a unique identifier and the name of the site. This enables a website to recognise you as you move around the site and/or each time you revisit. Cookies are used for a wide variety of purposes such as to keep you logged in or to remember what's in your basket if you're shopping online, to remember your preferences and settings, to analyse how the site is used by you, and to serve advertising to you.
Cookies may be served to you by the website you are visiting (a "first party cookie") or by another organisation providing services to that website, such as an analytics company or advertising network (a "third party cookie"). They will either be stored for the duration of your visit (a "session cookie") or they will remain on your device for a fixed period, which could be months or even years, to remember you across multiple browsing sessions (a "persistent cookie").

TRACKING TECHNOLOGIES: WEB BEACONS/GIFS, PAGE TAGS, SCRIPT

Web pages, emails and mobile apps may contain a small transparent image file or line of code to record how you interact with them. They are often used in conjunction with web browser cookies (or the unique identifier of your mobile device) and they are used to help website and app publishers to better analyse and improve their services and to target advertising based on your browsing behaviour and interests. For example by knowing which web pages you visit or which elements of a page you viewed, when and for how long, whether you viewed and/or clicked on an advert on the site or whether you opened or clicked on marketing emails sent to you.

TRACKING VIA MOBILE APPS

When you use our Mobile Apps we may record unique identifiers associated with your device (such as the device ID, IP address, MAC address or IMEI number), your activity within the App and your network location. This information may be used to analyse and improve our services and, for Apps supported by advertising, to serve advertising to you.
For more information about information we collect from your use of our Apps, please see our Mobile Apps Privacy Policy.

2. HOW WE USE COOKIES ON OUR ONLINE SERVICES We use cookies and tracking technologies for a variety of reasons such as to enable us to recognise when you have logged in, to improve your experience of the services and to deliver advertising. In particular, we use these technologies for:
 • Strictly Necessary Purposes: to keep you logged in, to facilitate a purchase, to improve the security of our services and for system administration, such as preventing fraudulent or disruptive activity;
 • Functionality Purposes: to remember your preferences and settings and other functionality you have requested such as remembering your username and password so that you do not need to login each time you visit;
 • Analytics and Performance -Related Purposes: to record what you like and don't like on the website and the popularity of various elements of the website so that we can ensure that it works properly at points of high usage. We also use analytics companies to gather information regarding users of our services on our behalf using cookies, log file data and code which is embedded on our website.
 • Advertising Purposes : some of our websites contain advertising. Cookies and tracking technologies may sometimes be used to deliver advertising and marketing messages relevant to you - a common practice across the internet and known as online behavioural advertising.
ANALYTICS ON OUR SERVICES

On our websites we use Google Analytics, and Webtrekk to collect statistical information about how our websites are used. They use information such as your IP address, browser type and unique identifiers stored in (first party) cookies on your device to record how you interact with our website. On some services we also use Google Demographics and Interests data gathered via the Google DoubleClick cookie. We only use this data in aggregate form and we do not merge it with any other data we hold, however it is important to note that these reports are derived from Google's (third party) DoubleClick and Webtrekk’s cookie and device identifiers, which are also used for advertising.
These analytical services help us to know how many users we have, which parts of our sites are most popular, what browsers are used (so we can maximise compatibility), the country or region where our users are located, and the demographics and interests of our users. This enables us to better understand who is using our site and to ensure we are reaching our target demographic, and to improve and tailor our services accordingly.

To find out more about the analytics services used on our websites please visit: support.google.com/analytics/answer/6004245 and/or https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/

ADVERTISING ON OUR SERVICES

Some of our services carry targeted or behavioural advertising, as well as non-targeted advertising, which helps us to optimise the delivery of these services to you. Please note we do not use external advertisement agencies apart from Google. We may also use cookies and your IP address to discover general information about which pages on our sites you visit and the country, city or region in which you are located. We sometimes combine this with information provided to us by third parties, together this information enables you to be grouped with other people with similar interests and places you in a market segment, such as "health", "lighting", etc. We may then display advertisements which we believe people in your market segment will find relevant. We believe this makes the advertising more interesting and useful to you, and also helps us increase the value we get out of the site from our advertisers, and therefore ultimately gives us a greater ability to invest in great content for the benefit of all users.
It is important to note that at no time do we or our service providers attempt to identify you individually nor do we create a profile of you for the purposes of delivering advertising. We are committed to following best practice in our use of online behavioural targeting technology and we at all times seek to comply with applicable regulatory frameworks and guidelines.

3. YOUR CHOICES: MANAGING COOKIES AND "OPTING OUT" OPTING OUT OF ANALYTICS COOKIES

To find out more about the analytics services used on our websites please visit: support.google.com/analytics/answer/6004245 and/or https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/ OPT OUT: Click here to opt out.

MANAGING COOKIES AND LOCAL STORAGE ON YOUR DEVICE

Web browser cookies: You can choose how web browser cookies are handled by your device via your browser settings including to refuse or delete all cookies. If you choose not to receive cookies at any time, the website may not function properly and certain services will not be provided. Each browser is different, so check the "Help" menu of your browser to learn how to change your cookie preferences.

THE 'DO NOT TRACK' (DNT) FUNCTION ON YOUR WEB BROWSER

DNT is a feature offered by some browsers which, when enabled, sends a signal to websites to request that your browsing is not tracked, such as by third party ad networks, social networks and analytic companies. This website does not currently respond to DNT requests, however, you may opt-out of tracking for analytics and advertising purposes using the links provided above. A uniform standard has not yet been adopted to determine how DNT requests should be interpreted and what actions should be taken by websites and third parties. We will continue to review DNT and other new technologies and may adopt a DNT standard once available.

4. CONTACT US If you have any questions or concerns about NEDIS' use of cookies and other tracking technologies, or if you believe there has been a breach of this policy, please e-mail us at: ecommerce@nedis.com.

U heeft 0 van de 0 producten om te vergelijken geselecteerd. (Selecteer nog een product)

Vergelijk
Terug naar top